Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                           25 lutego 2024

1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Dzisiejsza niedziela nazywana jest NIEDZIELĄ AD GENTES i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy wyjściu ze świątyni będzie można wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – do specjalnych puszek można wrzucać ofiary na ten cel.

2. Dziś o godz. 15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej:

– o godz. 17:30 szczególnie dla  dzieci i młodzieży z klasy 7 i 8

– o godz. 20:00 dla młodzieży i dorosłych

Znajdźmy czas, aby uczestniczyć w tych nabożeństwach, albowiem dzięki nim możemy głębiej przeżyć tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.

3. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność  Caritas, który tak skutecznie pomaga najuboższym w całej Polsce  przez nabycie baranka na stół wielkanocny oraz świecy zwanej  paschalikiem na liturgię Wigilii Paschalnej.

4. W tym tygodniu przypadają  pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek spowiedź św. zwłaszcza dla dzieci z klasy 4, 5 i 6 od g. 17:00. W pierwszy piątek  z sakramentu pokuty   będzie można skorzystać rano od g. 6:30 i po południu od 16:30, szczególnie dla młodzieży  z klasy 7 i 8, która uczestniczy  później w Drodze Krzyżowej i we Mszy św. wieczornej, a następnie w spotkaniu w salce na plebanii. Przypominamy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego z modlitwą za zmarłych jest celebrowane po Mszy św. o g. 18:00. Do chorych z posługą sakramentalną udamy się ks. Proboszcz w piątek, ks. Jacek  w sobotę  od g. 8:30.

W sobotę po  Eucharystii o g. 7:00 odprawimy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny,  z rozważaniem tajemnic bolesnych różańca św., którym będzie przewodniczyć Róża NMP Fatimskiej.

5. W przyszłą niedzielę III Wielkiego Postu podczas Mszy św.  o godz. 11:00 odbędzie się błogosławieństwo książeczek i przekazanie ich dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.  

6. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę powierzamy w sobotę, 2 marca od g. 8:30 rodzinom z  Krzęcina, ul. Podgórska – domy numer: 1, 3(2), 4, 6(3), 8(2), 10, 12, 16, 17, 19(2), 21.

7. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.

8. W poniedziałek 26 lutego po wieczornej Mszy Świętej w salce na plebanii będą zbierane wpłaty na wyjazd do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej.