Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ks. Władysław JANKOWICZ

Dnia 6 lipca 2018 r. o godz. 2.20 w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności ś.p. Ks. Władysław JANKOWICZ CM.

Urodził się dnia 1 września 1933 r. w Krzęcinie k. Krakowa. W 1951 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte czasowe złożył dnia 8 grudnia 1953 r., zaś śluby święte wieczyste złożył dnia 8 grudnia 1956 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie na Stradomiu dnia 22 maja 1958 r. z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka, administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej.

  • 1958 (czerwiec-siepień) – Zduny (kapelan Sióstr Miłosierdzia);
  • 1958-1963 – Kraków-Kleparz (Grupa misyjno-rekolekcyjna);
  • 1963-1967 – Lublin – KUL (studia, magisterium z filozofii praktycznej);
  • 1967 (kwiecień-sierpień) – Warszawa – par. Świętego Krzyża (duszpasterz);
  • 1967-1975 – Paradyż (Wyższe Seminarium Duchowne: prefekt kleryków oraz wykładowca etyki społecznej, homiletyki i teologii pastoralnej), sędzia Sądu Biskupiego w Gorzowie Wlkp., diecezjalny animator powołań, diecezjalny duszpasterz rodzin;
  • 1975-1980 – Kraków- par. NMP z Lourdes (proboszcz i superior Domu (1976-1980),wykładowca ITKM);
  • od 1980 – Kraków-Kleparz (Grupa misyjno-rekolekcyjna, superior Domu (1987-1988), dyrektor Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej (1987-2000), Kapelan DPS im. Helclów (2001-2005), duszpasterz).

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lipca 2018 r. (wtorek). O godz. 11.00 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu, której przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Paweł Socha CM. Na zakończenie Mszy św. przemówił przedstawiciel Drogi Neokatechumenalnej, wspominając, że to właśnie ks. Jankowicz w 1976 r. – jako proboszcz par. NMP z Lourdes w Krakowie, po rozmowach z ks. kard. Karolem Wojtyłą, zorganizował pierwszą w Krakowie grupę Neokatechumenatu. O godz. 13.30 w kondukcie żałobnym, który prowadził ks. bp Paweł Socha CM od bramy Cmentarza Rakowickiego, odprowadziliśmy ciało ks. Władysława Jankowicza CM do grobowca Księży Misjonarzy. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu konfratrów, najbliższa rodzina (siostra i dwóch braci z rodzinami), delegacja z Krzęcina – rodzinnej parafii ks. Władysława wraz z Ks. Proboszczem, księża pochodzący z Krzęcina, Siostry Miłosierdzia, a także liczna grupa Drogi Neokatechumenalnej.

Za: Redakcja / zyciezakonne.pl

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

Ksiądz Władysław Jankowicz     Urodził się 1 września 1933 roku w Krzęcinie jako ósme z kolei dziecko Marii i Piotra Jankowicz. Szkołę Podstawową ukończył w 1948 roku w Krzęcinie. Za sugestią księdza Jana Kusia od 1948 do 1951 roku kontynuuje naukę w Prywatnym Gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1951 roku zdaje maturę i wstępuje do Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie, ul. Św. Filipa 19.
    

Po pierwszym roku formacyjnym, od 1952 do 1958 studiuje w w/w Seminarium. 18 marca 1958 roku przyjmuje święcenia diakonatu z rąk Ks. Arcybiskupa  Eugeniusza  Baziaka, a następnie 22 maja 1958 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. 
    

Rozpoczyna pracę duszpasterską głosząc Słowo Boże w grupach misyjnych na terenie całego kraju do 1963 roku. W latach 1963-1966 kontynuuje studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1967 roku zostaje skierowany do pracy w Seminarium Diecezjalnym w Gorzowie Wielkopolskim pełniąc równocześnie funkcję Prefekta kleryków i różne urzędy Diecezjalne między innymi Sędziego Prosynodalnego Diecezjalnego Sądu Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim. 
    

W 1975 roku wraca do Krakowa, gdzie zostaje mianowany Duszpasterzem Akademickim obejmując równocześnie urząd Proboszcza w Parafii Najświętszej Marii Panny z Lourdes. W wyżej wymienionej parafii zakłada pierwszą w Archidiecezji Krakowskiej Grupę Neokatechumenalną.  Równocześnie wykłada socjologię i Katolicką Naukę Społeczną w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. 
    

W 1980 roku po zakończeniu funkcji Proboszcza ponownie podejmuje pracę w grupach misyjnych pełniąc funkcję Dyrektora Grupy Misyjnej. Równocześnie zostaje superiorem w Domu Misjonarzy przy ulicy Św. Filipa w Krakowie. 
  

Dużą uwagę poświęca na rozwój intelektualny, uczy się języka angielskiego i francuskiego, tłumaczy książki z języka francuskiego o życiu siostry Ludwiki deMarillac, założycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (pisma duchowe, listy, rozmyślania).     W październiku 1987 roku otrzymuje nominację na Dyrektora Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Prowincji Krakowskiej. Funkcję tę pełni do 2001 roku. 
    

Po przejściu na emeryturę zostaje mianowany kapelanem w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Helclów, którą to pełni do 2004 roku.
    

Jako emeryt przebywał w Domu Księży Misjonarzy przy ulicy Św. Filipa 19 w Krakowie, oddając się pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym. Równocześnie pełnił funkcję Formatora  postulantek i seminarzystek Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

W niedzielę 25 maja 2008 roku Ksiądz Władysław Jankowicz – misjonarz, obchodził w naszym kościele jubileusz 50-lecia swego kapłaństwa. To piękna postać, piękny i bogaty życiorys. Opowiadał o Szacownym Jubilacie jego były wychowanek, ksiądz wykładowca, uczestniczący w koncelebrze. I pomyśleć – ten, który przewędrował świat, czyniąc tyle dobrego – przyjeżdża na swój jubileusz do Matki Boskiej Krzęcińskiej. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – po prostu wraca do tego miejsca, „gdzie wszystko się zaczęło”… We mszy świętej, prócz rzeszy wiernych, uczestniczyli także członkowie kółek różańcowych w krakowskich strojach i śpiewał szkolny chór prowadzony przez swego nauczyciela-mistrza. Tą drugą pamiątką jest obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, podarowany przez księdza Jankowicza. Z tyłu obrazka widnieje napis: 1958-2008 Krzęcin – Kraków.

ZZM