Sakrament Małżeństwa

 1. Do spisania zapowiedzi należy zgłosić się osobiście około 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego.
 2. Należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • metrykę chrztu świętego, w przypadku chrztu poza parafią macierzystą (ważność dokumentu obejmuje 6 miesięcy);
  • dowody osobiste;
  • indeksy katechizacji, ew. świadectwo z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej;
  • certyfikat odbytego kursu wraz z poradnią przedmałżeńską;
  • w wypadku wdowców i wdów – kościelny akt zgonu współmałżonka;
  • dokumenty konkordatowe, uzyskane w USC.