Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ks. Antoni WRÓBLEWSKI

Urodzony w roku 1959. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1984. Obecnie pełni funkcję proboszcza.

W dniu 26 maja 1984 r. ksiądz Antoni Wróblewski odprawił Mszę  świętą prymicyjną. Już od tygodnia mieszkańcy rodzinnej wioski Krzęcin przygotowywali się do uświetnienia tej uroczystości i przyjęcia nowo wyświęconego księdza. Od domu rodzinnego do kościoła przyozdobiono drogę kolorowymi wstążkami i kwiatami. Panny uwiły wieniec z zielonej choiny przeplatając go białymi kwiatami, ozdobiono też chorągwie nowymi, długimi wstążkami.

Tego dnia rodzice ks. Antoniego: Maria i Józef Wróblewscy pobłogosławili syna, który w asyście sióstr: Anny i Teresy oraz braci: Józefa i Pawła, otoczony wieńcem i pannami w białych długich sukniach wyruszył drogą z domu w stronę kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzęcinie. Procesję tę prowadziły chorągwie, orkiestra i młodzież, a wszyscy mieszkańcy, śpiewając pieśni dotrzymywali kroku ks. Antoniemu. 

Na Mszę świętą zaproszono wszystkich księży, z którymi podczas nauki w seminarium współpracował ksiądz Wróblewski. Zaproszono też wikariuszy, którzy w naszej parafii pracowali, a także rodaków księdza Uchacza i księdza Jankowicza. Nie zapomniano o kolegach i koleżankach ze szkolnej ławy oraz rodzinie, sąsiadach i wszystkich życzliwych mu parafianach.     Do kościoła wprowadził go świętej pamięci ksiądz proboszcz Stanisław Jonkisz w asyście całej służby liturgicznej. Na rozpoczęcie mszy przedstawiciele wsi, rodzin oraz koledzy i koleżanki przywitali go słowami: „Panie wybrałeś mnie takim, jakim byłem. Uczyń mnie takim, jakim chciałbyś żebym był”, a rówieśnicy ks. Antoniego: Józef Lelek i Kazimiera Badura (Łysek) wspominali wspólne dzieciństwo i młodość. Homilia w trakcie mszy św. skierowana była z podziękowaniem do Boga za dar powołania, do rodziców i rodzeństwa za wsparcie w realizowaniu powołania. Do znajomych i wiernych za modlitwę. Wzruszony ks. Antoni listę podziękowań miał bardzo długą. Po mszy neoprezbiter udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa poprzez nałożenie rąk na głowę . Każdy z wiernych otrzymał pamiątkowy obrazek, na którego odwrocie widniał napis:
“Co dzień błogosławił cię będę i  wychwalać Imię Twoje na wieki….”

Na koniec jeszcze były pamiątkowe zdjęcia i składanie życzeń. Po Mszy i życzeniach poprowadzono ks. Antoniego do domu rodzinnego, gdzie został przygotowany poczęstunek dla zaproszonych gości. Dziewczyny i młodzież oazowa umilały czas śpiewem i grą . W tym dniu było bardzo dużo życzeń, kwiatów, prezentów i serdeczności. Dla mieszkańców Krzęcina był to wyjątkowy świąteczny dzień.        

W 25 rocznicę Święceń Kapłańskich dołączamy się do życzeń dla ks. Jubilata Antoniego – proboszcza i kanonika w parafii Budzanów  k/ Wieliczki      

Życzymy dużo zdrowia, wielu dni radosnych i satysfakcji ze świadomego służenia innym. Wytrwałości w podjętych działaniach oraz wiele Łask Bożych na swej drodze kapłańskiej.Szczęść  Boże!

Jubileusz 25 lat kapłaństwa księdza Antoniego Wróblewskiego

Piękny, uroczy, wielki, wspaniały
Ten wszechświat ręką Stwórcy utkany,
Wszędzie się widzi blask jego chwały,
Wszystko cześć głosi Panu nad Pany.
Lecz ponad wdzięki miłej natury
Stokroć piękniejszy wdzięk świętej duszy,
Co zwiedza rajskie Boga ogrody,
Co przed swym Panem w modłach się kruszy,
Boga dać duszom, do Niego zbliżyć
Tych co błąkają się po manowcach
I tajemnice ludzkie Bogu powierzyć
I w swych niewiernych kochać się owcach.
Oto Twe hasło, oto cel życia,
Które na ziemi, księże kochany,
Spędzasz pokornie, w ducha ukryciu,
Na służbę Panu całkiem oddany…
Wieje od Ciebie, księże nasz drogi,
Duch wiary, cnoty, męstwa i siły.
Nim to krzep dusze, kiedy ból srogi
I ciernie ostre tam w nich utkwiły.
A gdybyś własnych nie czuł ciężarów,
spiesz się na pomoc chętnie każdemu,
My z Twoich czerpać będziemy darów,
Dziękując za nie Bogu naszemu.
Za Twe kapłaństwo Bogu dziękujemy
I naszej krzęcińskiej Pani,
Że Cię powołał z grona naszego,
Byś był pasterzem owczarni Jego.
Dużo łask Bożych, błogosławieństwa,
Zdrowia i darów Ducha Świętego,
Zadowolenia, radości życzymy z serca szczerego.
Niech łódź Twojego życia płynie przez spokojne morze,
Na dalsze kapłańskie życie szczęść Boże! 

Helana Lelek, Krzęcin 2009