Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogniska Pokutne

Czciciele Ducha Świętego – Ogniska Pokutne są wspólnotą duchową, żyjącą w świecie, w swoich rodzinach, poświeconą Bogu Duchowi Świętemu przez złożenie ślubów: wierności, miłości i posłuszeństwa. Realizują one Orędzie Matki Bożej danej całemu światu w Fatimie: czyńcie pokutę, od-mawiajcie różaniec. Ponadto dążą do większego umiłowania Boga i człowieka poprzez życie ewangeliczne.     Powołanie do służby Bożej w świecie, jako Czciciele Ducha Świętego – Ogniska Pokutne, to wezwanie do współpracy z Duchem Świętym i Matką Bożą, Matką Kościoła Chrystusowego w przygotowaniu świata na drugie przyjście Chrystusa Pana – przez modlitwę, pokutę i ekspiacje.     „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.” ( Mt 24,42) 

Streszczenie wymagań ducha Ognisk Pokutnych:
– głęboka pokora
– niezachwiana wiara
– gorąca miłość Boga i bliźniego
– troska o świętość życia małżeństw, rodzin i kapłanów
– święta czystość stanowa
– wierność natchnieniom Ducha Świętego
– posłuszeństwo Kościołowi Chrystusowemu i Jego pasterzom
– abstynencja od alkoholu, a dla kobiet także papierosów
– ukochanie modlitwy i pokuty
– radosne pełnienie Woli Bożej na co dzień.

Prawdziwe wyzwanie od początku swojego istnienia podjęli członkowie Ognisk Pokutnych 13 dnia miesiąca marca. Realizując wymagania wspólnot rozszerzyliśmy nasze nabożeństwo do godziny 23.00. Była to dobra okazja, by zanosić naszą modlitwę w intencji rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii. Obecni byli nie tylko członkowie grupy, ale wielu skorzystało z tego czasu modlitwy.     

Mamy nadzieje, że przyszłe miesiące przyniosą lepszą frekwencję w czasie czuwania. Ogniska ciągle czekają na nowych członków i sympatyków. Warto zastanowić się czy Bóg nie powołuje Cię do powiększenia wspólnoty. Warto coś z siebie dać, choć dzisiejszy świat nie kreuje takich wzorców. Zapewne zaproszenie do rozrywki miałoby lepsze powodzenie, ale warto iść pod prąd i choć niemodne – podjąć pokutę dla ratowania świata.      Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w nadchodzącym czasie każdego 13 dnia miesiąca.

ks. Józef Jan Chodurek