Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Sakrament Chrztu Świętego

 1. Chrzest święty udzielany jest: w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 1300, oraz w III sobotę miesiąca o godz. 18.00
 2. Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest.
 3. Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i białą szatę.
 4. Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:
  • akt urodzenia dziecka z U.S.C.;
  • świadectwo ślubu kościelnego;
  • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią – zaświadczenie z Parafii zamieszkania, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być:
  • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania;
  • wierzący i praktykujący (w czasie Mszy św. przygotowani spowiedzią św. do pełnego uczestnictwa – z Komunią Św.);
  • małżonkowie – żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)
  • uczniowie szkół średnich – poświadczający zaktualizowanym indeksem i potwierdzeniem księdza katechety zdolność do podjęcia takiej roli.
Podczas Mszy świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii świętej.
Niech chrzciny jako uroczystość domowa będzie obchodzona w trzeźwości!