Życzenia Świąteczne

Drodzy parafianie! Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie...

Prośba

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi limitu wiernych w kościele bardzo proszę, aby w liturgiach Triduum Paschalnego zasadniczo uczestniczyć przed kościołem aż po parking i wokół terenu kościoła.

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie informuje że do 19 Marca br. trwa rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy Szkoły rocznik 2014.. Informacje i wymagane dokumenty dostępne są na stronach internetowych Szkoły, Przedszkola, Urzędu Miasta i Gminy. Dokumenty należy składać w kopertach do urn znajdujących się w placówkach. 

Plan rekolekcji parafialnych A.D. 2021

Niedziela 21. 037.00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjną  ogólną 9:00  -  Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną11.00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci 13:00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną 16.00  - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 17:00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjna ogólną 18:00 ...

Plan rekolekcji parafialnych                            Krzęcin 2021 Prowadzi o. Tomasz Jarosz, redemptorysta   Niedziela 21. 037.00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjną  ogólną 9:00  -  Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną11.00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla dzieci 13:00  - Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną16.00  - Gorzkie żale...

Słowo ks. Proboszcza

 Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o...

Wizyta Duszpasterska A.D. 2021

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2020/2021 Bardzo prosimy o samochód po księdza na każdej trasie kolędowej. Plan kolędy może ulec zmianie ze względu na wydarzenia losowe. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, ministranci każdorazowo będą upewniać się czy dana rodzina zaprasza kapłana na wizytę duszpasterską. Proszony jest też przedstawiciel rodziny...

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego, co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów, a przekazanie odbywa się na przejściu granicznym znajdującym...