Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Redakcja Głos Matki Krzęcińskiej

Czasopismo „Głos Matki Krzęcińskiej” powstało w naszej parafii z inicjatywy śp. ks. Krzysztofa Grabca w roku 2005. Od tego czasu nieprzerwanie jest wydawane w regularnych odstępach czasu.

  • W roku 2022, w wyniku braku chętnych wolontariuszy do pracy w ramach redakcji gazetę przemianowano na biuletyn. Od tego czasu wydawany jest w formie druku cyfrowego kilkustronicowego z ujęciem wyłącznie najistotniejszych kwestii życia parafialnego (intencje mszalne, dane statystyczne, itp.).
  • W roku 2019, po 16 latach nastąpiła zmiana szaty graficznej okładek oraz wnętrza czasopisma.

Głos Matki Krzęcińskiej tworzy kolegium redakcyjne w składzie:

Redaktor naczelny – Ks. Proboszcz Józef Motyka,
Opiekun merytoryczny – Ks. Jacek Kucz,
Grzegorz Knapik (skład)
.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy redagowaniu gazety parafialnej – chętnych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: redakcja@parafiakrzecin.pl, numerem telefonu: 696599331 lub osobiście podczas spotkania kolegium redakcyjnego.