Redakcja Głos Matki Krzęcińskiej

Czasopismo „Głos Matki Krzęcińskiej” powstało w naszej parafii z inicjatywy ks. wikariusza Krzysztofa Grabca w 2003 roku i od tego czasu nieprzerwanie jest wydawane w regularnych odstępach czasu.

W roku 2019, po 16 latach nastąpiła zmiana szaty graficznej okładek oraz wnętrza czasopisma.

Od września 2019 roku, gazetkę można nabyć w zakrystii lub przed kościołem w stałej cenie 6 złotych (pokrywającej całkowite koszty druku).

Głos Matki Krzęcińskiej tworzy redakcja w składzie:

Redaktor naczelny – Ks. Proboszcz Józef Motyka,
Opiekun merytoryczny – Ks. Krzysztof Grabiec,
Alicja Gębala,
Grzegorz Knapik (skład),
Weronika Kowalczyk,
Jadwiga Pierzchała,
Ks. Krzysztof Pierzchała.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy redagowaniu gazety parafialnej – chętnych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: redakcja@parafiakrzecin.pl lub numerem telefonu: 696599331.