Redakcja Głos Matki Krzęcińskiej

Czasopismo „Głos Matki Krzęcińskiej” powstało w naszej parafii z inicjatywy ks. wikariusza Krzysztofa Grabca w 2003 roku i od tego czasu nieprzerwanie jest wydawane w regularnych odstępach czasu.

W roku 2019, po 16 latach nastąpiła zmiana szaty graficznej okładek oraz wnętrza czasopisma.

Od września 2019 roku, gazetkę można nabyć w zakrystii lub przed kościołem w stałej cenie 6 złotych.

Głos Matki Krzęcińskiej tworzy kolegium redakcyjne w składzie:

Redaktor naczelny – Ks. Proboszcz Józef Motyka,
Opiekun merytoryczny – Ks. Jacek Kucz,
Alicja Gębala,
Grzegorz Knapik (skład),
Weronika Kowalczyk,
Kamil Natkaniec,
Jadwiga Pierzchała,
Anna Sierakowska,
Marcin Wasyl,
Zofia Zięcik.

Spotkania kolegium redakcyjnego odbywają się w każdą następną niedzielę, o godzinie 18:00, po ukazaniu się miesięcznika.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy redagowaniu gazety parafialnej – chętnych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: redakcja@parafiakrzecin.pl, numerem telefonu: 696599331 lub osobiście podczas spotkania kolegium redakcyjnego.