Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Redakcja Głos Matki Krzęcińskiej

Czasopismo „Głos Matki Krzęcińskiej” powstało w naszej parafii z inicjatywy ks. wikariusza Krzysztofa Grabca w 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie jest wydawane w regularnych odstępach czasu.

W roku 2019, po 16 latach nastąpiła zmiana szaty graficznej okładek oraz wnętrza czasopisma.

Od września 2019 roku, gazetkę można było nabyć w zakrystii lub przed kościołem w stałej cenie 6 złotych. Aktualnie – tj. od 2022 roku, gazetka wydawana jest w okrojonej formie biuletynu traktującego wyłącznie o najważniejszych dziejach parafii, intencjach Mszy świętych oraz danych statystycznych.

Głos Matki Krzęcińskiej tworzy kolegium redakcyjne w składzie:

Redaktor naczelny – Ks. Proboszcz Józef Motyka,
Opiekun merytoryczny – Ks. Jacek Kucz,
Grzegorz Knapik (skład)
.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy redagowaniu gazety parafialnej – chętnych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: redakcja@parafiakrzecin.pl, numerem telefonu: 696599331 lub osobiście podczas spotkania kolegium redakcyjnego.