Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę!

Jak zostać pielgrzymem?

Aby zostać pielgrzymem naszej wspólnoty należy zapisać się w odpowiednim terminie podanym na około miesiąc przed pielgrzymką. W koszcie pielgrzymki mieści się między innymi ubezpieczenie. Wyrusz z nami już w tym roku i zanieś swoje modlitwy przed tron naszej pani i królowej – Matki Częstochowskiej.

Więcej o zapisach na pielgrzymkę w zakładce Zapisy.

Rekolekcje w drodze

Pielgrzymowanie do Matki Bożej to tzw. rekolekcje w drodze. Jak co roku nasz człon wraz z innymi pielgrzymami z całej Archidiecezji Krakowskiej modlą się w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny.

Służby Pielgrzymkowe

Ksiądz Główny Przewodnik Wspólnoty
Odpowiada za całość organizacji marszu w danej Wspólnocie, pomaga we właściwy i bezpieczny sposób przeżyć całą pielgrzymkę. W naszym członie jest nim ks. Rafał Wierzbiak

Główni Porządkowi
Kierują całością przejścia danej Wspólnoty, organizują postoje, zarządzają czasem przejścia, ogłaszają komunikaty organizacyjne, zarządzają grupą służby porządkowej.

Służba Porządkowa
W każdej grupie danej Wspólnoty znajduje się od trzech do pięciu osób, będących w stanie – oprócz normalnego pielgrzymowania – podjąć trud pracy porządkowej. Służba Porządkowa jest wyposażona w identyfikatory, odblaskowe kamizelki, „lizaki”, gwizdki, czapki. Do zadań służby należy kierowanie ruchem samochodowym, dbanie o to, aby pielgrzymi szli prawą stroną drogi, nieśli kabel od nagłośnienia, nie wyprzedzali znaku idącego na przodzie grupy. Aby zostać Porządkowym, należy zgłosić się do Przewodnika danej wspólnoty oraz odbyć szkolenie.

Służba Medyczna
Nad każdą Wspólnotą czuwa główna służba medyczna, którą tworzą lekarz oraz dwie osoby ze służby zdrowia (pielęgniarki). Razem z PPK idą m. in. Stowarzyszenie „Służba Świętego Łazarza – LAZARUS”, Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna, Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, związana z Zakonem Polskich Kawalerów Maltańskich, ratownicy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownicy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Służba Kwatermistrzowska
Składa się od jednej do dwóch osób, które nie idą, lecz jadą samochodem bagażowym i przygotowują noclegi dla pielgrzymów. Nad Służbą Kwatermistrzowską czuwają Kwatermistrzowie Główni, którzy odpowiadają za organizację noclegów w danej Wspólnocie. Po przyjściu do miejscowości noclegowej, kwatermistrz doprowadza pielgrzymów do samochodu z bagażami i poprzez sprzęt nagłaśniający, rozprowadza pielgrzymów na noclegi–do domów, szkół, remiz lub na pola namiotowe. Podczas kwaterowania na noclegi, pielgrzymi są proszeni o zachowanie w tym czasie spokoju i cierpliwe czekanie na swoją kolej – najpierw kwaterowane są osoby starsze oraz wyznaczane są miejsca na rozbicie namiotów (jeśli ktoś zdecyduje się przed pielgrzymką na taką formę noclegu). Po noclegu pielgrzymi proszeni są o zostawienie po sobie wzorowego porządku i podziękowanie Gospodarzom za przyjęcie. Aby zostać kwatermistrzem, należy zgłosić się do przewodnika danej wspólnoty.

Służba Techniczna
Odpowiada za sprzęt nagłaśniający w poszczególnych grupach.

Muzyczni
W każdej grupie znajdują się osoby prowadzące podczas trasy śpiew i modlitwy.

Służba Czystości
Osoby wyznaczone przez każdą grupę w danej Wspólnocie, dbające o czystość w miejscach postojów i noclegów.

Baza pielgrzymki
W czasie drogi i na postojach w bazie można nabyć jedzenie i napoje. Baza jest także punktem informacyjnym, w którym pielgrzymi mogą uzyskać niezbędne informacje organizacyjne, a także dokonać zapisów oraz zgłosić zagubione lub znalezione rzeczy.

Zaopatrzenie pielgrzymki
Każda Wspólnota wyposażona jest w samochody, które przewożą zaopatrzenie – jedzenie, napoje itd.

Zespół Medialny
Od 2 do 3 osób w każdej Wspólnocie, które podczas trwania pielgrzymki tworzą relacje zdjęciowe, filmowe i tekstowe na stronę internetową oraz fanpage pielgrzymki. Rolą Zespołu Medialnego jest umożliwienie duchowego pielgrzymowania wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak oraz dokumentacja przebiegu pielgrzymki. Zespół Medialny jest nową funkcją na pielgrzymce, która powstała w 2018 roku. Aby dołączyć do zespołu, należy zgłosić się do przewodnika danej wspólnoty.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich poleceń służb. Mają one nam pomóc we właściwym i bezpiecznym przeżyciu pielgrzymki.

Źródło: https://ppk6.wordpress.com/wyrusz-z-nami/