Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                            23 lipca 2023

1. W dzisiejszą niedzielę, zgodnie z zapowiedzią – z racji przypadającego we wtorek liturgicznego wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Dlatego proszę kierowców, aby zatrzymali się jeszcze chwilę przy zaparkowanych w pobliżu kościoła pojazdach na ten obrzęd błogosławieństwa.

2. We wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.

3. Zakończyliśmy wczoraj w naszej Parafii peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Krzęcińskiej w naszych rodzinach, która trwała od 6 września 2020 r., kiedy  w ramach odpustu parafialnego obchodziliśmy   Jubileusz 500 – lecia powstania  Cudownego Obrazu naszej Patronki. Nawiedzenie obrazu łączyło się  z duchowym przygotowaniem  do Jubileuszu 700 – lecia powstania naszej Parafii w 2026 roku.  Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzinom, które otworzyły się na ten święty czas nawiedzenia i razem wołać:  Maryjo Matko Boża Krzęcińska weź w opiekę wszystkie nasze dzieci, by były chlubą katolickich rodziców. Umacniaj młodzież, by swoją przyszłość budowała na fundamencie wiary i Bożych przykazań, a nie na lotnych piaskach życia bez Boga. Otocz opieką małżonków, rodziny, aby były silne Bogiem, umocnij i pociesz wszystkich chorych i starszych, niech znajdą ukojenie w Twoim sercu, Maryjo. Najlepsza z Matek, naucz nas dobrego życia, abyśmy mogli skutecznie ten skarb wiary zachować i przekazać następnym pokoleniom. Spraw, by wszelkie dobro jakie dokonało się w czasie Nawiedzenia, trwało w nas i w naszych rodzinach jak najdłużej. O to pokornie prosimy Cię nasza Patronko.              

4. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię , dalej tę troskę powierzamy w sobotę 29 lipca rodzinom z Polanki Hallera, domy o numerach: 89(3), 71, 94(2), 70(2), 106, 75, 126, 90, 62, 63, 98, 50, 69, 70, 108. Bardzo dziękuję również p. Janowi Jamrogowi za troskę o nasze organy, a p. Krzysztofowi Stopce za instalację nowego słupa telefonicznego.                                    

W tym tygodniu patronują nam:

* w poniedziałek – św. Kinga, dziewica;

* w środę – św. Joachim i Anna, rodzice NMP;

* w sobotę – św. Marta, Maria i Łazarz.