Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Życzenia świąteczne

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel” będziemy śpiewać podczas Mszy Świętej Pasterskiej o północy inaugurującej obchody misterium Narodzenia Pańskiego. Dzielmy się prawdą, że narodził się nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan. Dzielmy się tą wielką radością ze wszystkimi, których spotkamy, życząc sobie wzajemnie, by nowonarodzony Pan i Odkupiciel opromieniał każdy dzień swoją obecnością, by nas umacniał i wspierał, by nam błogosławił i hojnie udzielał swoich łask i wszelkiego dobra. Całej umiłowanej wspólnocie parafialnej i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta, składamy  najlepsze życzenia pięknych i błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.

Wasi duszpasterze ks. Proboszcz i ks. Jacek