Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                               19 grudnia 2021

1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego przede wszystkim przez sakramentalną spowiedź z  której będzie można skorzystać w naszym kościele w dniu dzisiejszym od g. 14:00 do 17:00. Dzisiaj również do naszej świątyni zostanie wniesione  Betlejemskie Światło Pokoju na Mszy św. o g. 11:00. Niech to światło rozbłyśnie w naszych domach w wieczór wigilijny zapalone na świecach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które są jeszcze do nabycia w zakrystii.

2. Do czwartku zapraszamy codziennie na Msze Święte roratne o godz. 6:30 i 18:00. W piątek ostatnie Roraty o g. 6:30.

3. Składamy  serdeczne podziękowanie wszystkim rodzinom naszej Parafii, które złożyły ofiary na ogrzewanie przy okazji  nabycia opłatków na stół wigilijny w kwocie 21740 zł. Jednocześnie mówimy Bóg zapłać przedstawicielom Rady Parafialnej za trud roznoszenia opłatków.  W zakrystii można      jeszcze    nabyć   opłatki po każdej Mszy Świętej.  

4. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wymiar tej wieczerzy. Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Zachowajmy tradycyjny postny charakter wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach.

5. Świętowanie tajemnicy narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką. Składka z tej Mszy św. jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia SOS. Msze Święte w dzień Bożego Narodzenia w porządku niedzielnym.  W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada  święto św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika, a zarazem święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze Święte będą sprawowane w naszej świątyni według stałego porządku oprócz Eucharystii o g. 17:00.  W tym dniu  tradycyjnie pobłogosławimy owies. Składka na tacę  przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

6.  Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary,  troskę o czystość kościoła na święta powierzamy w czwartek, 23 grudnia po Mszy św. wieczornej rodzinom z  Grabia  – grupa 7 – domy numer: 14, 17(2), 19, 22(2), 24, 45, 63, 67, 80, 86, 91, 115, 121. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby gospodarczo – inwestycyjne w kwocie 29150 zł.

7. Świąteczne wydanie naszej gazety parafialnej Głos Matki Krzęcińskiej ukaże się w wigilię Bożego Narodzenia między innymi z planem wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą. Bardzo prosimy o stosowanie się do zarządzeń epidemicznych przez noszenie maseczek w kościele.