Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                              28 listopada 2021

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie,,.

2. W dzisiejszą niedzielę   poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które   przedstawiciele Rady Duszpasterskiej rozniosą po naszych domach. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na ogrzewanie kościoła.  Spotkanie Rady Duszpasterskiej dzisiaj po Mszy św. wieczornej.

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratnie, które będą  celebrowane codziennie o godz. 6:30 i 18:00 – szczególnie  dla dzieci i młodzieży szkolnej.  Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.

4. Od dzisiaj można  nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ta świeca już na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu od g. 17:00 ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym czasie okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej   szczególnie dla  dzieci z klasy 4, 5, 6.  W pierwszy piątek   spowiedź święta  od g. 16:30 zwłaszcza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania z klasy 7 i 8. Po Mszy św. o g. 18:00 – spotkanie. Do chorych ks. Proboszcz uda się w piątek, a ks. Jacek w sobotę od g. 8:00. W pierwszą sobotę  oddajmy się  Niepokalanemu Sercu NMP. Nabożeństwo wynagradzające rozpoczniemy o g. 17:00 z rozważaniem tajemnic radosnych.

7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 8 ze Szkoły w Zelczynie w poniedziałek o godz. 17.00.

6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek o godz. 19.00.

8. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę powierzamy w sobotę, 4 grudnia rodzinom  z Grabia – grupa 4, domy numer: 53, 50(3), 51, 49, 85, 79(2), 47, 46,(2), 114, 71.

9. W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na Apostoła;

– piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii i patron misjonarzy katolickich;

– sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), dziewica i męczennica, patronka  górników, hutników oraz osób bezrobotnych.

10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga, obfitości Jego darów w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.