Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA       21 listopada 2021

1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

2. Z racji dzisiejszej uroczystości zapraszamy  na nabożeństwo  o godz. 16:30 z  wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy  uzyskać odpust zupełny.

3. W środę podczas nowenny o godz. 17:30 złożymy nasze podziękowania i prośby na ręce Matki Bożej.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Roraty w naszym kościele codziennie rano o g. 6:30  i po południu o g. 18:00 – szczególnie dla dzieci. Spotkanie Rady Duszpasterskiej po Mszy św. wieczornej na plebanii.

5. Zarząd OSP w Krzęcinie informuje, iż od bieżącego tygodnia rozpoczyna kolportaż kalendarzy strażackich w Krzęcinie, Zelczynie i Ochodzy. Całość zebranej kwoty zostanie przeznaczona na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie zakupiony w 2022 roku. 

6. Młodzież z Grupy Apostolskiej naszej parafii wyjeżdża na weekend formacyjny do Zawadki k/Tokarni. Wyjazd w piątek o godz. 16.15 z parkingu parafialnego. 

7.  Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę powierzamy w sobotę 27 listopada rodzinom z  Grabia  – grupa 3 – domy numer: 7, 6, 5(2), 101,55, 82(2), 96(2), 62, 57(2), 75, 54, 52. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby gospodarczo – inwestycyjne w kwocie 27 320 zł.

8. W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia (†III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac (1795-1839), prezbiter, i Towarzysze, pierwsi męczennicy wietnamscy, zginęli w latach prześladowań 1773-1862.