Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                          23 maja 2021

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

2. Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, które podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele. Dodatkowa  Msza św. o g.   10:00.

3. W środę 26 maja – Dzień Matki. Na nabożeństwie nieustannej nowenny i Mszy Świętej o godz. 17:30 w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie.

4. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń. Spotkanie kandydatów na ministrantów w tym dniu o g. 16:30.

5. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary, dalej tę  troskę o czystość kościoła powierzamy  w sobotę, 29 maja  rodzinom z  Ochodzy,  Grupa 6, domy numer: 224,139, 98, 97, 173,188, 208, 123, 142, 214, 130, 174, 179, 196, 167.

6. W tym tygodniu patronują nam:

– w środę  – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca młodzieży, opiekun ludzi chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych oratorianami, w Polsce – filipinami;

– w sobotę – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.