Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                                       1 listopada 2020

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy. Dzisiaj po południu będzie  Msza Święta o g. 14:00 połączona z nieszporami, a po niej procesja żałobna wokół kościoła.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w następujących godzinach: 8:00, 10:00  i 18:00.

3.  Przez osiem pierwszych dni listopada (do 8 listopada) duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych będziemy ofiarowali Panu Bogu w dni tygodnia o godz. 17:45. 

4. Jako chrześcijanie pamiętajmy też o bezpieczeństwie i właściwym zachowaniu w tych dniach z racji na  pandemię koronawirusa.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o liczne i święte powołania kapłańskie, zwłaszcza podczas Godziny Świętej od godz. 17:00. W tym czasie również okazja do spowiedzi św. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia podczas celebrowanych  Eucharystii. W tym dniu okazja do spowiedzi od g. 17:00. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale i tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową. Uczynimy to zwłaszcza podczas pierwszosobotniego nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu NMP  od godz. 17:00. Chorych z kapłańską posługą odwiedzimy: ks. Proboszcz  w piątek od. g. 8:30, a ks. Jacek w sobotę od 9:00.

7. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę o czystość kościoła  powierzamy w sobotę, 7 listopada rodzinom z ul. Krakowskiej, domy numer: 7(2), 8, 10, 11(2), 12, 13(2), 14(2), 15, 17(2).

W tym tygodniu patronuje nam:

  • w środę – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.