Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Dekret ks. Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.
Nr 1194/2020

Dekret

o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

 1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy
  państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego
  Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret
  z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje
  obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy
  świętej.
 2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam
  dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta
  nakazane dla następujących grup wiernych:
  a) osoby w wieku 65 lat i więcej,
  b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
  Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej
  i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze
  wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz
  lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.
 3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do
  zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa
  w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.)
  wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich
  osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii