Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                        24 maja 2020

1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

2. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Podczas nabożeństwa majowego w tym dniu przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

3. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.  Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką przeniesioną beatyfikację.

4. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja celebrując rozbudowaną liturgię słowa i Eucharystię o g. 18:00.  Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się też poprzez specjalną septennę. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Ten czas kończy się w niedzielę Trójcy Świętej. W następną niedzielę nie będzie Mszy św. o g. 12:00.

5. Pragniemy poinformować, że sakrament bierzmowania dla młodzieży z klasy VIII będzie udzielony, 13 czerwca, w sobotę o g. 18:00 przez ks. biskupa Janusza Mastalskiego.

6. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary dalej tę  troskę o czystość kościoła powierzamy w sobotę, 30 maja  rodzinom z  Krzęcina, ul. św.Floriana, domy numer: 5(2), 6(2), 8, 12, 13, 14(2), 15, 17, 18,19(2).

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • we wtorek – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty.
  • w piątek – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi.