Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie informuje że do 19 Marca br. trwa rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy Szkoły rocznik 2014.. Informacje i wymagane dokumenty dostępne są na stronach internetowych Szkoły, Przedszkola, Urzędu Miasta i Gminy. Dokumenty należy składać w kopertach do urn znajdujących się w placówkach. 

Rada Duszpasterska

Członkowie powołanej Rady Duszpasterskiej przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie: Grzesiak Katarzyna - Krzęcin (z nominacji)Jamróg Jan - Ochodza (z wyboru) Knapik Grzegorz - Zelczyna (z wyboru)Ks. Kucz Jacek - wikariusz (z urzędu)Malinowski Henryk - Krzęcin (z wyboru)Miśkiewicz Zdzisła - Ochodza (z wyboru) Mlost Monika - katechetka...

Intencje zbiorowe 25. 10 – piątek

+ Michał Dunaj (od przyjaciół z Żerosławic)  + Zofia Wyroba (od sąsiadów Zięborak i Orzechowskich)   + Ryszard Garlacz (od koleżanek z klasy Haliny i Hanki)   + Zofia Gwóźdź (od koleżanki Jadwigi Pierzchały)   + Danuta Łukasik (od mieszkańców Grabia z góry)   + Stanisława Żak (od mieszkańców Gołuchowic)   + Mariusz Czopek (od...

Intencje zbiorowe

Intencje zbiorowe-18 października-piątek Sabina Kęs (od rodziny Łukaszka)Michał Dunaj (od przyjaciół z Żerosławic)Maria Barcikowska (od chrzestnej)Zofia Wyroba (od sąsiadów Zięborak i Orzechowskich)Ryszard Garlacz (od koleżanek z klasy Haliny i Hanki)Zofia Gwóźdź (od koleżanki Jadwigi Pierzchały)Danuta Łukasik (od mieszkańców Grabia z góry)Anna Skrzyńska (od Zespołu Charytatywnego ze Skawiny)Stanisława Żak (od mieszkańców...

Redakcja Głos Matki Krzęcińskiej

Czasopismo "Głos Matki Krzęcińskiej" powstało w naszej parafii z inicjatywy ks. wikariusza Krzysztofa Grabca w 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie jest wydawane w regularnych odstępach czasu. W roku 2019, po 16 latach nastąpiła zmiana szaty graficznej okładek oraz wnętrza czasopisma. Od września 2019 roku, gazetkę można nabyć w...

S. Maria Elżbieta

Dla każdej wspólnoty parafialnej wielkim wyróżnieniem jest fakt, że Pan Bóg powołuje z jej członków swoje sługi. Obecnie pracuje pięciu kapłanów pochodzących z Krzęcina, jeśli chodzi    o siostry zakonne – tylko jedna: siostra Maria Elżbieta (Katarzyna Antos). Dzięki życzliwości Matki Przełożonej i siostry Marii Elżbiety postaramy się na łamach naszej...

Ks. Stefan UCHACZ

Urodził się w roku 1945.  Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy.

Ks. Paweł RACHWAŁ

Ksiądz Paweł przyjął święcenia kapłańskie 31 maja 2008 roku, a 1 czerwca odprawił w naszym kościele swoją Mszę Świętą Prymicyjną.  Przed tymi uroczystościami przeprowadziliśmy z nim wywiad, który zamieściliśmy w parafialnej gazecie. Oto jego treść: Księże Pawle. Tak ważny moment, jakim są święcenia kapłańskie, jest poprzedzony czasem pogłębionej refleksji –...

Sakrament Małżeństwa

Do spisania zapowiedzi należy zgłosić się osobiście około 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego. W celu spisania Protokołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa należy umówić się z kapłanem na indywidualny termin spotkania.Należy dostarczyć następujące dokumenty:metrykę chrztu świętego, w przypadku chrztu poza...

Sakrament Bierzmowania

Pytania: 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.  2. Co to jest Pismo Święte?Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.  3. Kto jest autorem...