Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ            24 marca 2024

1. Niedzielą Palmową wchodzimy w Wielki Tydzień, w doroczny obchód Misterium Paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Po południu o g. 15:00 odbędzie się Parafialna Droga Krzyżowa. Rozpoczęcie na ulicy Wierzbowej obok państwa Stopków, ostatnia stacja w kościele, a następnie celebracja nabożeństwa  Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Nie będzie  Mszy św. o g. 16:00.

2. Zbliżają się najważniejsze dni w całym roku liturgicznym – Święte Triduum Paschalne, które rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o godz. 18:00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękowali za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po skończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanym „Ciemnicą”), gdzie będziemy go adorowali do godz. 21:30. Podczas procesji śpiewać będziemy hymn Sław języku tajemnicę, za odmówienie go tego wieczoru można uzyskać odpust zupełny. Adorację wznowimy w Wielki Piątek  o godz. 8:00.

3. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w specjalnej i szczególnej liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja Krzyża Świętego, za uczczenie którego w tym dniu możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. W naszym kościele  tę liturgię rozpoczniemy o godz. 18:00, wcześniej, bo na godz. 15:00 zapraszamy wszystkich Parafian na Drogę Krzyżową. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do przygotowanego „Bożego Grobu”, odśpiewamy Gorzkie Żale, a   adoracja trwać będzie  przez całą noc i przez Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w następującym porządku:

21:00 – 22:30 – Grabie

22:30 – 00:00 – Polanka Hallera

00:00 – 01:30 – Gołuchowice

01:30 – 03:00 – Ochodza

03:00 – 04:30 – Zelczyna

04:30 – 06:00 – Krzęcin ( od kościoła w stronę Grabia)

06:00 – 07:30 – Krzęcin (od kościoła w stronę Facimiecha)

07:30 – 09:00 – Działy Krzęcińsko-Zelczyńskie

Tradycyjnie zapraszamy  OSP i ZHP  do czuwania przy Grobie Pańskim. Przypominamy też, że w Wielki Piątek oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych obowiązuje post ilościowy ograniczający spożywanie pokarmów do trzech  w ciągu dnia.

4. Wielka Sobota jest również dniem, gdy nie sprawuje się Eucharystii: wszyscy wierni są zaproszeni do modlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym „Grobie Pańskim”. Zachęcamy do przyjścia do świątyni na adorację Najświętszego Sakramentu. Postarajmy się znaleźć chwilę czasu w tym przedświątecznym zabieganiu, zarówno w Wielki Piątek, jak i w Wielką Sobotę na indywidualną modlitwę przed ukrytym w Chlebie naszym Panem i Zbawicielem.

Od godz. 9:00  do godz. 12:00 co pół godziny będzie odbywać się święcenie pokarmów na stół wielkanocny.

5. Wieczorem w sobotę po zachodzie słońca, o godz. 19:00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc przejścia ze śmierci do życia; będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Rozpoczniemy ją od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału, będziemy słuchać słowa Bożego, znów zaśpiewamy radosne ALLELUJA, a także weźmiemy udział w poświęceniu wody i odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać odpust zupełny. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna Na tę liturgię prosimy o przyniesienie świec zwanych paschalikami, które można jeszcze nabyć w zakrystii wraz z barankami na stół wielkanocny.

6. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6:30 uroczystą procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Podejmijmy posługę przy niesieniu feretronów, chorągwi, baldachimu. Zapraszamy   Straż Pożarną i Harcerzy ze sztandarami oraz naszą orkiestrę. Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte według porządku niedzielnego oprócz Mszy św. popołudniowej o g. 16:00.

7. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę powierzamy w sobotę, 30 marca o g. 14:00   rodzinom z  Krzęcina, ul. Sosnowiecka – domy numer: 4(2), 5, 7, 10(2), 15, ul. Krakowska: 1, 2(2), 3(2), 4(2), 5.

8. W Wielki Czwartek  Mszą św. Krzyżma  w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie rozpocznie się pierwszy  w historii naszej archidiecezji Kongres Eucharystyczny, który trwać będzie do 15 czerwca. W związku z tym wydarzeniem można nabyć małe książeczki złożone na stoliku z gazetami.