Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         10 IX 2023

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września.

2. We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papieża Innocentego XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.

3. W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

4. W piątek, 15 września, obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Kaplica na naszym cmentarzu parafialnym jest poświęcona Matce Bożej Bolesnej. Zatem program związany z tym lokalnym świętem będzie następujący: Msza św. w kościele z kazaniem odpustowym wygłoszonym przez ks. Pawła Tomalę o g. 17:30. Po Mszy św.  udamy się na cmentarz parafialny,  gdzie odmówimy różaniec z rozważaniem tajemnice bolesnych, który będzie  ofiarowany wpierw w intencji  zmarłych z Mszy św. zbiorowej oraz dodatkowo zgłoszonych w formie wypominków w zakrystii.

5. W środę, 13 września Ogniska Pokutne zapraszają do wspólnej modlitwy adoracyjnej o g. 15:00. Nabożeństwo nieustannej nowenny o g. 17:30 zwłaszcza ofiarowane w intencji wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców na potrzeby gospodarczo – inwestycyjne.

6. Zapraszamy wszystkich chłopców od klasy 4 wzwyż do służby przy ołtarzu jako ministranci. Pierwsze spotkanie będzie w sobotę o godz. 10 w kościele. Zapraszamy też chętną młodzież od klasy 7 na spotkanie Grupy Apostolskiej. Pierwsze integracyjne spotkanie odbędzie się 15 września w piątek o godz. 19 w salce na plebanii. 

7. W związku z wyjazdem ks. Proboszcza na pielgrzymkę Msze św.  poranne w czwartek i piątek będą celebrowane o g. 6:30 i 7:00.

8. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę powierzamy w sobotę, 16 września rodzinom  z Grabia – grupa 4, domy numer: 75, 54,52, 53, 50(3), 51, 49, 85, 79(2), 47, 46,(2), 114, 71.

W tym tygodniu patronują nam:

Środa, 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności.

Sobota, 16 września – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.