Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ          2 kwietnia 2023

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Po południu o g. 15:00 odbędzie się Parafialna Droga Krzyżowa razem z Janem Pawłem II w 18 rocznicę jego śmierci. Rozpoczęcie na ulicy Wierzbowej obok państwa Stopków, ostatnia stacja w kościele, a następnie celebracja nabożeństwa  Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Nie ma  Mszy św. o g. 16:00

2. Wielki Tydzień, który otwiera się przed nami, przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego czasu.

3. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Liturgia tej Mszy Świętej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 18:00. Adoracja potrwa do godz. 21:30.

4. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. Od g. 7:00 nadal adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy indywidualnie w ciszy. O  g. 15:00 w godzinie śmierci Jezusa odprawimy Drogę Krzyżową. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w tym dniu od godz. 14:00 do 16:00. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18:00. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego.  Po czym zostaną odśpiewane Gorzkie Żale (wszystkie części). Adoracja przy Grobie będzie   trwać przez całą noc, aż do liturgii Wigilii Paschalnej w następującym porządku:

21:00 – 22:30 – Polanka Hallera

22:30 – 00:00 – Gołuchowice

00:00 – 01:30 – Ochodza

01:30 – 03:00 – Zelczyna

03:00 – 04:30 – Krzęcin (od kościoła w stronę Grabia)

04:30 – 06:00 – Krzęcin (od kościoła w stronę Facimiecha)

06:00 – 07:30 – Działy Krzęcińsko-Zelczyńskie

07:30 – 09:00 – Grabie

Tradycyjnie zapraszamy  OSP i ZHP  do czuwania przy Grobie Pańskim.

5. Wielka Sobota jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.  Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy pobłogosławić pokarmy. Pokarmy na stół wielkanocny będą błogosławione w naszym kościele w następujących godzinach: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych. 

6. W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Aby całe Święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą oprawę, wszystkich parafian zachęcamy do licznego udziału. Wigilia Paschalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 20:00. Na tę uroczystą liturgię przynosimy ze sobą świece.

7. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6:30  procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Podejmijmy posługę przy niesieniu feretronów, chorągwi, baldachimu. Zapraszamy   Straż Pożarną i Harcerzy ze sztandarami. Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię. Pozostałe Msze św. o g. 09:00, 11:00 i 13:00. Nie będzie już Mszy św. o g. 16:00

8.  W Wielkanocny Poniedziałek Msze Święte w porządku niedzielnym oprócz  Mszy św. popołudniowej o g. 16:00. Składka z tego dnia przeznaczona  na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

9 . Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię, dalej tę troskę o czystość kościoła  powierzamy w sobotę, 8 kwietnia o g. 14:00 rodzinom z  Ochodzy – grupa 12, domy numer: 108, 3, 205, 14, 145, 7, 8, 148, 127, 254, 151, 76, 125, 129, 210.