Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ        10 kwietnia 2022

1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej.  Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. Po południu o g. 15:00 odbędzie się Parafialna Droga Krzyżowa w intencji pokoju na świecie.  Rozpoczęcie  na ulicy Wierzbowej obok państwa Stopków, ostatnia stacja w kościele, a następnie śpiew Gorzkich Żali. Nie ma  Mszy św. o g. 17:00

2. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

3. Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji. Za śpiew hymnu „Sław, języku, Tajemnicę” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Adoracja w naszej świątyni potrwa do godz. 21:30.

4. Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. Od g. 7:00 nadal adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy indywidualnie w ciszy O  g. 15:00 w godzinie śmierci Jezusa odprawimy Drogę Krzyżową. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18:00. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego.  Po czym zostaną odśpiewane Gorzkie Żale (wszystkie części). Adoracja przy Grobie będzie   trwać przez całą noc, aż do liturgii Wigilii Paschalnej w następującym porządku:

21:00 – 22:30 – Gołuchowice

22:30 – 00:00 – Ochodza

00:00 – 01:30 – Zelczyna

01:30 – 03:00 – Krzęcin (od kościoła w stronę Grabia)

03:00 – 04:30 – Krzęcin (od kościoła w stronę Facimiecha)

04:30 – 06:00 – Działy Krzęcińsko-Zelczyńskie

06:00 – 07:30 – Grabie

07:30 – 09:00 – Polanka Hallera

09:00 – 20:00 – adoracja indywidualna

5. W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. Tradycyjnie zapraszamy  OSP i ZHP  do czuwania przy Grobie Pańskim.

5. Wielka Sobota jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych.  Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w kościele o g.  09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00.

6. Wieczorem w sobotę  o godz. 20:00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej nazywaną matką wszystkich liturgii. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, będziemy słuchać słowa Bożego, znów zaśpiewamy radosne Alleluja, a także odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać odpust zupełny. Całość zwieńczy  liturgia eucharystyczna.

7. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6:30  procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Podejmijmy posługę przy niesieniu feretronów, chorągwi, baldachimu. Zapraszamy   Straż Pożarną i Harcerzy ze sztandarami. Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię. Pozostałe Msze św. o g. 09:00, 11:00, 13:00, 16:00. O g. 15:30 – Nieszpory kończące Triduum Paschalne. Od Wielkanocy Msza św. niedzielna będzie celebrowana o g. 16:00.

8.  W Wielkanocny Poniedziałek Msze Święte w porządku niedzielnym oprócz  Mszy św. popołudniowej o g. 17:00. Składka z tego dnia przeznaczona  na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

9 . Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary dalej troskę o czystość kościoła  powierzamy w sobotę, 16 kwietnia o g. 14:00 rodzinom z  ul. Krakowskiej, domy numer: 18(3), 22/1, 22/2, 23, 25, 25/1, 27, z ul. św. Mikołaja: 1, 5(2), 7, 11, 15.