Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ        28 marzec 2021   

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jego szczytem będzie święte Triduum Paschalne, czyli obchód najważniejszych wydarzeń zbawczych rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się w Niedziele Zmartwychwstania Pańskiego. Mówiąc Triduum, mamy na uwadze „Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego.  Dzisiaj nabożeństwo  Gorzkich żali o g. 16:00.

2. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczniemy  ją o g. 18:00. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja trwać będzie do g. 22:00.

3. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Od g. 7:00 nadal adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy indywidualnie. O  g. 15:00 w godzinie śmierci Jezusa odprawimy Drogę krzyżową, a o g. 18:00 będziemy celebrować  liturgię Męki Pańskiej. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Po czym zostaną odśpiewane Gorzkie Żale (wszystkie części) Adoracja przy Grobie będzie   trwać przez całą noc, aż do liturgii Wigilii Paschalnej w następującym porządku:

21:00 – 22:30 – Ochodza

22:30 – 00:00 – Zelczyna

00:00 – 01:30 – Krzęcin (od kościoła w stronę Grabia)

01:30 – 03:00 – Krzęcin (od kościoła w stronę Facimiecha)

03:00 – 04:30 – Działy Krzęcińsko-Zelczyńskie

04:30 – 06:00 – Grabie

06:00 – 07:30 – Polanka Hallera

07:30 – 09:00 – Gołuchowice

Przychodząc w tym czasie do kościoła  pamiętajmy  o adoracji krzyża przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

4. Tradycyjnie zapraszamy  OSP i ZHP  do czuwania przy Grobie Pańskim.

5. Wielka Sobota jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych.  Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny odbędzie na zewnątrz  wokół kościoła o g.  09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00. W tym czasie adoracja indywidualna w ciszy trwająca   do g. 19:00 

6. Wieczorem w sobotę  o godz. 19:00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i zapalenia paschału, będziemy słuchać słowa Bożego, znów zaśpiewamy radosne Alleluja, a także odnowimy chrzcielne przyrzeczenia, za co możemy uzyskać odpust zupełny. Całość zwieńczy  liturgia eucharystyczna.

7. W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania o godz. 6:00  procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Podejmijmy posługę przy niesieniu feretronów, chorągwi, baldachimu. Zapraszamy   Straż Pożarną i Harcerzy ze sztandarami. Po procesji celebrować będziemy uroczystą Eucharystię. Pozostałe Msze św. o g. 09:00, 11:00, 13:00, 17:00. O g. 16:30 – Nieszpory Wielkanocne kończące Triduum Paschalne.

8. Okazja do spowiedzi św. będzie w poniedziałek i we wtorek od g. 17:00 do 18:00 oraz w   środę od 17:00 do 20:00.

9. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary, dalej tę troskę powierzamy w sobotę, 3 kwietnia o g. 14:00  rodzinom z Ochodzy, Grupa 1, domy numer: 30, 135, 94, 75, 235, 193, 132, 230, 223, 256, 74, 73a, 73, 93, 217.