Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                28 lutego 2021

1. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17:00 i 20:00 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 16:00 Gorzkie żale. Składka z tego nabożeństwa przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu.  Dodatkowa Droga krzyżowa w niedzielę po Sumie.  Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek  adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00. W tym czasie okazja do spowiedzi zwłaszcza dla dzieci z klasy 4, 5 i 6. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Z sakramentu pokuty w tym dniu  będzie można skorzystać rano od g. 6:30 i po południu od 16:00 szczególnie dla klasy 7 i 8. Do chorych z posługą sakramentalną udamy się w piątek  ks. Proboszcz oraz w sobotę  ks. Jacek  od g. 8:30.

W I sobotę miesiąca nabożeństwo  wynagradzające za grzechy raniące  Niepokalane Serce NMP  rozpoczniemy o g. 17:00 medytacją adoracyjną z rozważaniem tajemnic bolesnych a zwieńczymy Eucharystią.

4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność  Caritasu,  przez nabycie baranka na stół wielkanocny i paschaliku. W ramach wielkopostnej jałmużny można też złożyć ofiarę do skrzynki z tym napisem dla potrzebujących.

5. Dziękując rodzinom za dbałość o naszą świątynię i złożone ofiary dalej tę troskę powierzamy w sobotę,06.03 rodzinom z Zelczyny, Grupa 7, domy numer: 89, 90, 145(2), 147(2), 161, 167, 170, 206, 209, 210, 214, 217, 250, 254, 273.

6. W tym tygodniu patronuje nam:

– w czwartek 4 marca – św. Kazimierz (1458-1484), królewicz, pobożny czciciel Niepokalanej i Najświętszego Sakramentu, główny patron Litwy.

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie informuje że w dniach 8-19 Marca br. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Informacje i wymagane dokumenty dostępne są na stronach internetowych Szkoły, Przedszkola, Urzędu Miasta i Gminy. Dokumenty należy składać w kopertach do urn znajdujących się w placówkach.