Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie

Ogłoszenia duszpasterskie

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                             1stycznia 2020

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata.

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Syna Bożego, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Świętego Pawła VI  jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

3. W liturgii Kościoła przeżywamy tajemnice okresu Narodzenia Pańskiego. W piątek, 3 stycznia, wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]”

4. Przypominamy, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej; pierwszy piątek miesiąca – dzień Komunii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Nabożeństwo wynagradzające po Mszy św. o g. 7:00 ze względu na koledę. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej  w czwartek i piątek od g. 17:00. Do chorych udamy się w piątek: ks. Proboszcz od 8:30, ks. Jacek od 14:00

5. U progu tego nowego roku kalendarzowego jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób mogą spełnić się nasze najlepsze życzenia, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy, i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • w czwartek – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Najzanzu (330-390), biskupi żyjący w IV wieku i doktorzy Kościoła.