Ogłoszenia duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                      31 stycznia 2021 1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy  40 – godzinne nabożeństwo. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy, do adoracji w duchu  dziękczynienia za otrzymane łaski, przebłagania za grzechy zwłaszcza karnawału i w duchu prośby o dobre, owocne  przeżycie Wielkiego Postu.  Porządek adoracji: 14:00 -...

Ogłoszenia duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        24 stycznia 2021 1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: Chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja...

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                     17 stycznia 2021 1. Dziś  przeżywamy drugą niedzielę w ciągu roku per annum.  Nieszpory o g. 16:30. 2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli...

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO                               10 stycznia 2021 1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela...

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM       3 stycznia 2021 1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. Nieszpory o g. 16:30....

Ogłoszenia duszpasterskie

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA      27 grudnia 2020 1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Z racji święta św. Jana, apostoła i ewangelisty przed błogosławieństwem poświęcimy wino. 2. W czwartek, 31 grudnia w ostatni dzień roku kalendarzowego, podziękujemy dobremu Bogu za dar czasu, za wszelkie za...

Ogłoszenia duszpasterskie

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU                                                      20 grudnia 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. Dzisiaj do naszej świątyni zostanie wniesione Betlejemskie Światło Pokoju na Mszy św. o g. 11:00. Niech to światło rozbłyśnie w naszych domach w wieczór wigilijny.  Skorzystajmy z dzisiejszej spowiedzi od g. 14:00 do 17:00. W czwartek ostatnie Roraty  o godz....

Ogłoszenia duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU                                 13 grudnia 2020 1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem. 2. Wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza...

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                      6 grudnia 2020 1. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. Nieszpory o g. 16:30. 2....

Ogłoszenia duszpasterskie

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                     29 listopada 2020 1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej...