Ogłoszenia duszpasterskie

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA       21 listopada 2021 1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia. 2. Z racji dzisiejszej uroczystości...

Intencje mszalne

21 listopada  2021 – niedziela: 7:00   + Maria Szwed 3 r. śm. 7:00   + Ks. Krzysztof Grabiec 9:00   + Karol Lelek rodzice, teściowie 9:00   + Wincenty Zięcik 11:00 Dziękczynno-błagalna w 35 r. ślubu Barbary i Andrzeja 11:00 + Z Róży MB Saletyńskiej i ks. Krzysztofa Grabca 13:00  O szczęśliwą operacje...