Ogłoszenia duszpasterskie

DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        29 sierpnia 2021 1. Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa.  1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzymy wiele zapału...