Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM       3 stycznia 2021 1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. Nieszpory o g. 16:30....

3 stycznia   2021 – niedziela: 07:00 O zdrowie i bł. Boże w Rodzinie 09:00 + Mariusz Czopek 09:00 + Władysław Żmuda 6 r. śm 10:00 + Mieczysława Wrona 11:00 + Lucjan i Aniela Żmuda 13:00 + Franciszek Kumala 21 śm., żona i synowie 13:00 +Stanisław Żmuda 21 r. śm,. ż....